Bealaí ‘Ó Dhoras go Doras’

Is é atá i mBealaí ’Ó Dhoras go Doras’ ná seirbhísí bus trína n-oibrítear seirbhís bailithe agus tuirlingthe ag doras theach an phaisinéara. 

Tugtar Bealaí ‘Ó Dhoras go Doras’ ar na seirbhísí seo mar go n-oibrítear iad ar bhonn bealach seasta bus ach go mbaineann buntáiste breise leo sa mhéid go mbailítear na paisinéirí agus go dtuirlingíonn siad ag doras a dtithe féin, más féidir sin a dhéanamh. Seirbhís de chineál ‘ar éileamh’ atá i gceist leis an tseirbhís seo agus is gá áirithint a dhéanamh leis an oifig Nasc Áitiúil i do cheantar an lá roimh lá an turais le go mbaileofar thú ag an doras.

Oibrítear bealaí ‘Ó Dhoras go Doras’ de réir amchlár atá faoi réir a athraithe agus bíonn cineálacha éagsúla seirbhíse ann rud a fhágann go bhféadfadh seirbhís bus laethúil a bheith ann, sin nó seirbhís aon uair amháin sa tseachtain nó seirbhís aon uair amháin sa choicís.  Moltar duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Nasc Áitiúil i do cheantar chun áirithint a dhéanamh roimh ré le haghaidh na seirbhíse ar mian leat í a úsáid.


Cabhán Muineachán
Ceatharlach Cill Chainnigh Cill Mhantáin
Dún na nGall Sligeach Liatroim
Gaillimh
Ciarraí
Cill Dara / Baile Átha Cliath Theas
Laois Uíbh Fhailí
Luimneach Clár
Longfort Iarmhí Ros Comáin
Lú Mí Fine Gall
Maigh Eo
Tiobraid Árann
Port Lairge
Loch Garman