Bealaí Sceidealta

Oibrítear Bealaí Sceidealta ar bhonn laethúil de réir amchlár seasta ar bhealach lena ngabhann áiteanna stoptha sainaitheanta. Ag deireadh na seachtaine, oibrítear seirbhís laethúil fillte de réir amchlár laghdaithe.

Tá na hamchláir ceaptha chun ceangailteacht le líonraí Bhus Éireann agus Iarnród Éireann a áirithiú le go mbeidh paisinéirí in ann ‘turais ar aghaidh’ a dhéanamh cibé acu ar chúiseanna oideachais, fostaíochta, sláinte nó áineasa. 

Ní thairgtear aon seirbhís ‘ó dhoras go doras’ ar na bealaí sin.  


Cill Dara / Baile Átha Cliath Theas
Maigh Eo