FSS agus/nó Eile

Faoi láthair, tá ceithre ghrúpa iompair ann laistigh de Nasc Áitiúil ar grúpaí iad a sholáthraíonn seirbhísí iompair neamh-éigeandála i gcomhar lena n-oifigí áitiúla FSS (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) le haghaidh clinicí othar seachtrach agus coinní ospidéil agus le haghaidh scagdhealú duán.

Áirítear na ceantair seo a leanas ina measc:
Nasc Áitiúíl Dún na nGall Sligeach Liatroim

Nasc Áitiúíl Cabhán Muineachán

Nasc Áitiúíl Lú Mí Fine Gall

Nasc Áitiúíl Maigh Eo

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na seirbhísí seo agus i dtaobh conas iad a úsáid, molaimid duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an oifig Nasc Áitiúil lena mbaineann. 


Nasc Áitiúil Dhún na nGall

074 9741644

Donegal@locallink.ie

www.locallinkdonegal.ie

 

Nasc Áitiúil Mhuineacháin

1850 211 923

cm@locallink.ie

www.cmtcu.ie

 

Nasc Áitiúil Lú/na Mí/Fhine Gall

1800 30370 / 046 9074830

lmf@locallink.ie

www.meathtransport.com

 

Nasc Áitiúil Mhaigh Eo

094 9047571

mayo@locallink.ie