Déan Teagmháil Linn

1. Ceatharlach Cill Chainnigh Cill Mhantáin
2. Cabhán Muineachán
4. Corcaigh
5. Dún na nGall Sligeach Liatroim
6. Gaillimh
7. Ciarraí
8. Cill Dara / Baile Átha Cliath Theas
9. Laois Uíbh Fhailí
10. Luimneach Clár
11. Longfort Iarmhí Ros Comáin
12. Lú Mí Fine Gall
13. Maigh Eo
14. Tiobraid Árann
15. Port Láirge
16. Loch Garman