Ceisteanna Coitianta

Céard iad uaireanta oscailte oifigí Nasc Áitiúil?

Bíonn Oifigí Nasc Áitiúil ar oscailt óna 9rn – 5in, Luan go hAoine.

Cé ar cheart dom teagmháil leo má tá seirbhís iompair phoiblí de dhíth orm?

Má tá riachtanas iompair phoiblí agat nach bhfuil á chomhlíonadh ba cheart duit dul i dteagmháil leis an oifig Nasc Áitiúil is cóngaraí duit leis na sonraí ábhartha.  Soláthróidh na hoifigí Nasc Áitiúil faisnéis dá leithéid don Údarás Náisiúnta Iompair a dhéanfaidh iarracht, de réir mar a bhíonn maoiniú ar fáil, freastal diaidh ar ndiaidh sa chaoi is éifeachtaí ar riachtanais iompair nach bhfuil á gcomhlíonadh.

Conas ar féidir liom áit a chur in áirithe ar Sheirbhís Nasc Áitiúil?

Chun áit a chur in áirithe ar sheirbhís Nasc Áitiúil ó dhoras-go-doras, beidh ort clárú leis an oifig Nasc Áitiúil is cóngaraí duit. Féach Mapa Láithreacha áit ina bhfuil na sonraí teagmhála ábhartha. Ní gá áiteanna a chur in áirithe le haghaidh gnáthsheirbhísí sceidealaithe Nasc Áitiúil.

Cén táille atá i gceist le Seirbhís Nasc Áitiúil a úsáid?

Tá táillí iníoctha ar sheirbhísí Nasc Áitiúil.  Le haghaidh struchtúr táillí taistil, téigh i dteagmháil leis an Oifig Nasc Áitiúil is cóngaraí duit, le do thoil.

Conas a chinnteoidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair comhsheasmhacht an tsoláthair ar fud na tíre?

Tá bunachar sonraí ag an Údarás Náisiúnta Iompair de na seirbhísí iompair phoiblí oscailte uile a chinnteoidh go gcoimeádfar suas chun dáta é. Beidh an tÚdarás in ann na sonraí seo a úsáid chun ceantair nó codanna na tíre a aithint nach bhfuil aon seirbhísí iompair phoiblí iontu agus tús áite a thabhairt don soláthar bunaithe ar infhaighteacht an mhaoinithe do na seirbhísí sin.  

Cén difríocht atá idir Nasc Áitiúil agus Grúpa Iompair Tuaithe?

Soláthróidh Aonad raon oibre atá cosúil le Grúpa Iompair Tuaithe. Mar sin féin, mar aon le seirbhísí a riaradh dóibh siúd atá i mbaol eisiaimh shóisialta, tá ról níos leithne ag Nasc Áitiúil sa chaoi go mbeifear ag súil thar am go n-aithneofar an riachtanas i leith Iompar Poiblí agus réimsí le haghaidh comhtháthú seirbhíse.

Cén fáth ar cheart athstruchtúrú a dhéanamh ar an gClár Iompair Tuaithe?

Chun soláthar na seirbhísí iompair áitiúla agus tuaithe a chosaint amach anseo.

Chun a chinntiú go ndéantar soláthar na seirbhísí iompair áitiúla agus tuaithe a shruthlú mar sheirbhís iompair phoiblí fóirdheontais, comhtháite ar bhonn níos fearr le seirbhísí eile.

Chun an forchostas riaracháin a laghdú i soláthar na seirbhísí iompair tuaithe sin i gcomhréir leis na moltaí ón Athbhreithniú Beartais agus Luach ar Airgead um Thuarascáil an Chláir Iompair Tuaithe (RTP).

Chun struchtúr a bhunú le héascú a dhéanamh ar chomhtháthú náisiúnta an iompair tuaithe.

Céard iad feidhmeanna gach Nasc Áitiúil?

Trí Bhord an Aonad agus trína gcuid nasc fairsinge sa phobal, faisnéis a bhailiú ón bpobal ar a fhónann sé i dtaca le riachtanais iompair agus eisiamh sóisialta mar thoradh ar easnaimh iompair.

Na riachtanais iompair áitiúla sin a aithint don ÚNI.

Glacadh le háirithintí agus déileáil le seachadadh i gcás na seirbhísí iompair ábhartha.

Feidhmíocht na n-oibritheoirí bus príobháideacha a sheiceáil thar ceann an ÚNI.

Athruithe seirbhíse ionchais a aithint don ÚNI d'fhonn éascú a dhéanamh ar chustaiméirí/ghrúpaí ar leith.

Seirbhísí comhtháite ionchais a mholadh don ÚNI.

Tacú le scéim na gcarranna deonacha.